cropped-fundacja_activni.png

Zmieniamy świat,

zaczynając od lokalnego działania !!!

Kilka słów O nas

Po co Fundacja Activni

Działalność społeczna była w naszym życiu zawsze obecna, od wielu lat spełnialiśmy się w różnych formach zaangażowania społecznego i charytatywnego, wspierając wiele inicjatyw, często działając nieformalnie. Na bazie zdobytego doświadczenia, chcieliśmy je właściwie spożytkować, rozpoczynając kolejny etap – już jako ukonstytuowana organizacja – Fundacja Activni.
NEWSY z facebooka

Aktualności

Nasze projekty

plakat_budzet_panstwa

Projekt „Activne Pomorze” to inicjatywa, która ma na celu promowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia wśród społeczeństwa w każdym wieku. Skupiamy się na działaniach bezpośrednich lokalnie w województwie pomorskim, głównie w Trójmieście, ale pośrednio poprzez media społecznościowe i kampanię informacyjną, chcemy dotrzeć do odbiorców w całej Polsce. 

Głównym celem jest aktywizacja ludzi poprzez pokazanie możliwości bycia aktywnym fizycznie w każdym wieku – od małych dzieci do seniorów.

Istnieje kilka powodów, dla których realizujemy projekt, oto niektóre z nich:

 •  poprawa zdrowia – aktywność fizyczna jest kluczowa dla dobrego zdrowia w każdym wieku. Chcemy zachęcić ludzi do uprawiania sportu, co przyczyni się do poprawy ich kondycji fizycznej i zdrowia ogólnego oraz samopoczucia
 • integracja społeczna – sport to doskonałe narzędzie do integracji społecznej, pomaga w budowaniu relacji międzyludzkich, wzmacnianiu więzi społecznych i tworzeniu pozytywnej atmosfery w społeczeństwu
 • edukacja i rozwój osobisty – udział w zajęciach sportowych przyczynia się do rozwoju osobistego oraz poprawy umiejętności organizacyjnych, współpracy w grupie czy radzenia sobie w stresujących sytuacjach
 • wspieranie talentów sportowych – realizacja projektu może przyczynić się do odkrycia i wsparcia młodych talentów sportowych w społeczności
 • promowanie pozytywnych wartości – sport to także narzędzie do promowania pozytywnych wartości, takich jak fair play, szacunek dla rywala, dążenie do celu czy samodyscyplina
 • profilaktyka uzależnień – aktywność fizyczna może stanowić alternatywę dla używek i innych zachowań ryzykownych.Wielu ludzi zaczyna sięgać po używki, ponieważ szukają sposobów na złagodzenie stresu, nudy czy negatywnych emocji – regularna aktywność fizyczna może pomóc w walce z tymi czynnikami i zwiększyć poczucie dobrego samopoczucia.

Partnerzy

Głównym celem kampanii „Podróż w głąb morza” jest zwrócenie uwagi na problemy dotyczące wód morskich, ale także tego jak ważną rolę dla kraju odgrywa Bałtyk.

Wody Bałtyku w znacznym stopniu warunkują istnienie takich sektorów jak transport morski, rybołówstwo czy turystyka regionalna. Morze Bałtyckie jest domem dla wielu organizmów żywych, bez których życie na Ziemi byłoby zupełnie inne lub wręcz niemożliwe.

Większość z nas, często nie zdając sobie z tego sprawy, ma realny wpływ na stan i zdrowie środowiska naturalnego. Degradacja środowiska morskiego, stale postępujące zmiany klimatyczne, zanieczyszczenia czy niszczenie ekosystemów to jedne z wielu problemów, z którymi obecnie boryka się Morze Bałtyckie.

Każdy z Nas może angażować się w ochronę naszego morza, to Nasze wspólne dobro.

Partnerzy

Festiwal dla Życia to wydarzenie, które jest rozwinięciem Marszu dla Życia i Rodziny. Pierwsza edycja odbyła się 18.06.2023 roku w Gdańsku. Udział w nim wzięło kilka tysięcy osób. Na scenie wystąpiły zespoły: Na Cały Głos, małe TGD, Kamil Bednarek i Luxtorpeda. W ramach festiwalu było przygotowanych wiele atrakcji dla całych rodzin. Była to doskonała okazja aby spędzić czas w pozytywnej atmosferze, wziąć udział w atrakcjach kulturalnych i rekreacyjnych, a także włączyć się w modlitwę, wysłuchać inspirujących świadectw na temat wartości życia.

Czym się zajmujemy

Nasze cele

Głównym celem Fundacji jest rozpowszechnianie i popularyzowanie wszelkich form aktywności oraz rozwój społeczeństwa lokalnego poprzez podejmowanie inicjatyw prospołecznych, w szczególności:

 • Społeczeństwo obywatelskie

  wspieranie postaw społeczeństwa obywatelskiego w szczególności takich jak: aktywności obywatelskiej, organizacji pozarządowych, wolontariatu, współpracy dla dobra wspólnego,

 • Ekologia

  wspieranie ochrony przyrody, w tym edukacji, poszerzania wiedzy o zmianach klimatu, bioróżnorodności oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii i nowych technologii w działaniach proekologicznych,

 • Niepełnosprawni

  wspieranie włączania osób z niepełnosprawnościami w życie społeczne i zawodowe,

 • Seniorzy

  wspieranie seniorów poprzez tworzenie warunków umożliwiających wykorzystanie potencjału tych osób,

 • Integracja

  działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

 • Rodzina

  wspieranie działań mających na celu ugruntowanie rodziny jako najważniejszej komórki społecznej,

 • Edukacja

  wspieraniu rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowaniu dzieci i młodzieży,

 • Sport

  wspieranie różnych form aktywności sportowej

 • Patriotyzm

  podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

 • Historia

  podtrzymanie i upowszechnianie ważnych wydarzeń historycznych, kultywowanie bohaterów narodowych

 • Kultura

  wspieranie aktywności kulturalnej, artystycznej,

 • Religia

  wspieranie inicjatyw religijnych,

Zapraszamy do kontaktu:

Zadzwoń

+48 58 58 59 850

Napisz

fundacja@activni.pl

fundacja_activni

Dane rejestrowe:

Copyright © 2023 Wszelkie prawa zastrzeżone - Fundacja Activni.